تبلیغات
گردشگری - تعریف اکوتوریسم

 

سه شنبه 24 شهریور 1388

تعریف اکوتوریسم

   نوشته شده توسط: فرشید قایمیون    نوع مطلب :مطالب خواندنی  ،

 اكوتوریسم سفری است مسئولانه به مناطق طبیعی كه منجر به حفظ محیط زیست شده و باعث بهبود كیفیت زندگی مردم محلی می گردد

اکوتوریسم که توریسم بومی شناختی(ecological )نیز نامیده می شود شکلی از گردشگری است که جاذبه هایاکولوژیکی و منحصر به فرد اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد . به عبارت ساده تر ،اکوتوریسم، مسافرت کردن داوطلبانه ی افراد به جاهایی است که میراث طبیعی ( گیاهی وجانوری ) و فرهنگی آنها به عنوان جاذبه های اول مطرح باشند و چنین گردشگری با اینسفرها راههای زیستن مطلوب در کره ی خاکی را یاد می گیرد : اکوتوریسم مسئول و متعهدشامل برنامه هایی خواهد بود که کمترین اثرات منفی را که در توریسم معمولی دیده میشود بر محیط به جا گذارد و در عین حال فرهنگ عموم مردم محلی را بهبود بخشد . بنابراین در اکوتوریسم نه تنها عوامل مهم محیطی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می گیرد، بلکه برنامه های پیشبردی و کاملی برای چرخه های بازیابی از طبیعت ، بهره وری ازانرژی ، حفاظت از منابع آبی و ایجاد فرصت های اقتصادی برای جوامع محلی ، نیز به طورجدی مورد توجه قرار می گیرند .

 

-در حالت ایده آل ،اکوتوریسم بایدبتواند معیارهای زیر را بر آورده کند  .

ـ محافظت از تنوع بیولوژیکی و تنوع فرهنگی از طریق محافظت اکوسیستم ها .

ـ بهبود برداشت پایدار از تنوع زیستیاز طریق ایجاد اشتغال برای افراد محلی

ـ تقسیم منابع اقتصادی حاصل ازاکوتوریسم  با جمعیتهای بومی و مردم محلی از طریق جلب رضایت آنها در سرمایهگذاریهای اقتصادی و امور مدیریتی مربوط به اکوتوریسم.

ـ توریسم در جاهایی که منابع طبیعی آندست نخورده و بکر باشد به شرط داشتن کمترین تأثیرات زیستی از اولویتهای بالاتریبرخوردار خواهد بود .

ـ به حداقل رساندن خسارات و تأثیرهایمنفی گردشگری .

ـ توانایی و فراهم کردن امکاناتی برایکاهش میزان ضایعات تجملی و امروزی .

ـ فرهنگهای محلی ، کلیه ی گیاهان وجانوران جزو جاذبه های اصلی در اکوتوریسم هستند . 


برچسب ها: تعریف اکوتوریسم ، اکوتوریسم ،